Miquel i Lluís.jpg

Clàudia Cedó: Coordinació artística. 

Anna del Barrio: Coordinació executiva. 

Berta Camps: Coordinació pedagògica. 

Marta Iglesias: Producció adaptada dels espectacles professionals.

Roser Soler: Producció i distribució dels espectacles professionals.

EL PROJECTE